Uprawnienia

Masz możliwość przyznawania indywidualnych uprawnień poszczególnym użytkownikom oraz ich przypisywania do konkretnych magazynów.
Jest to szczególnie istotne, ponieważ nie każdemu pracownikowi chcemy udostępniać pełen wgląd w działania prowadzone na różnych poziomach firmy.
Ograniczenie dostępu jest kluczowe, aby zapewnić selektywną widoczność i kontrolę nad przepływem informacji w organizacji.