Postępowanie wieloetapowe

Postępowanie wieloetapowe to procedura, która obejmuje kilka kolejnych etapów oceny i selekcji ofert.
Podstawowym celem postępowania wieloetapowego jest dokładniejsze zbadanie ofert pod kątem spełnienia określonych wymagań technicznych, finansowych czy jakościowych.

Jest szczególnie ważne przy bardziej złożonych lub wartościowych zamówieniach.

Dzięki podziałowi procesu na kilka etapów zamawiający może lepiej ocenić zdolności i możliwości dostawców oraz doprecyzować warunki zamówienia.

Wybierz rodzaj zapytania

Etapami w takim postępowaniu mogą być na przykład:
Selekcja wstępna - ocena podstawowych wymogów, takich jak zdolność finansowa, doświadczenie, referencje.
Zapytanie ofertowe 1, 2 lub 3-etapowe - dostawcy spełniający kryteria wstępne są proszeni o szczegółowe oferty dotyczące produktów.

Zbierz ceny i wybierz dostawców do dogrywki

Negocjacje - z wybranymi dostawcami na podstawie złożonych ofert mogą być prowadzone negocjacje w celu doprecyzowania szczegółów.

Ostateczny wybór - na podstawie złożonych ofert, negocjacji i spełnienia dodatkowych wymogów dokonywany jest ostateczny wybór dostawcy.

Każdy etap może kończyć się ograniczeniem liczby dostawców, którzy mogą przejść do następnego etapu, co pozwala na dokładniejsze i bardziej ukierunkowane oceny. Postępowanie wieloetapowe może być czasochłonne i wymagać większego zaangażowania zarówno od zamawiających, jak i od dostawców, ale umożliwia uzyskanie lepiej dopasowanych rozwiązań i często bardziej korzystnych warunków umów.

Dlatego warto skorzystać z Dalma SI

Uruchom dogrywkę

Właśnie przeprowadziłeś błyskawiczny proces negocjacji cen ze swoimi dostawcami, możesz zawsze ponownie poprosić dostawców, aby jeszcze raz ustosunkowali się do obecnie panującej najniższej ceny. Na tym polega nasza dogrywka

Zarejestruj się i skorzystaj z darmowego konta startowego!